Krew, która leczy stawy!

Terapia Irap

Osteochondritis dissecans (OCD)
Osteochondroza
(martwica chrzęstno-kostna)
Dysplazja biodrowa
Istota dysplazji oraz leczenie
Wywóz zwierząt za granicę
Zasady przemieszczania zwierząt po terytorium UE
Arrow
Arrow
Slider

 

 

W lecznicy MedicoVet w celu poprawy bezpieczeństwa do większości zabiegów chirurgicznych używamy znieczulenia wziewnego. Aparat anestetyczny dozuje niewielkie ilości gazu nasennego wraz z czystym medycznym tlenem, dzięki temu możemy z powodzeniem przeprowadzać zabiegi chirurgiczne z maksymalnym marginesem bezpieczeństwa. Znieczulenie to pozwala precyzyjnie kontrolować głębokość snu oraz czas jego trwania. Pacjent wybudza się dokładnie, wtedy kiedy tego chcemy. Znieczulenie wziewne ma najmniejszy efekt uboczny na układ sercowo- naczyniowy. Ponadto nie ulega biotransformacji; nie wywiera wybiórczego toksycznego działania na żaden narząd, nawet w przypadkach przewlekłej ekspozycji. Nowoczesny gaz nasenny nie wchodzi w interakcje z lekami stosowanymi w okresie okołooperacyjnym.