Krew, która leczy stawy!

Terapia Irap

Osteochondritis dissecans (OCD)
Osteochondroza
(martwica chrzęstno-kostna)
Dysplazja biodrowa
Istota dysplazji oraz leczenie
Wywóz zwierząt za granicę
Zasady przemieszczania zwierząt po terytorium UE
Arrow
Arrow
Slider

 

 

Jest to wydzielona część naszego zakładu leczniczego dla zwierząt, które spełnia rygorystyczne wymagania pod względem powierzchni, czystości, wentylacji oraz wyposażenia w narzędzia i aparaturę. Pomieszczenie to służy do przeprowadzania zabiegów wymagających najwyższego stopnia aseptyki. Wyposażona jest m.in. w: - nowoczesną aparaturę do wziewnej narkozy oraz narkozy typu TIVA - pompy typu strzykawkowego i perystaltycznego do niezwykle dokładnego dozowania leków - monitor pacjenta - urządzenie monitorujące funkcje życiowe pacjenta podczas znieczulenia ogólnego - elektrycznie sterowany stół operacyjny z podgrzewanym blatem - aparat do tlenoterapii - nóż elektryczny z elektrokauterem - urządzenie medyczne stosowane w chirurgii do cięcia tkanek za pomocą prądu elektrycznego o wysokiej częstotliwości - ssak - aparat do odsysania płynów - zestaw narzędzi chirurgicznych - automatyczną lampę bakteriobójczą o dużej mocy - urządzenie ma na celu dezynfekcję powietrza i powierzchni przedmiotów znajdujących się w polu naświetlania Nasza sala operacyjna położona jest w pobliżu pracowni radiologicznej oraz sali zabiegowej. Dzięki temu możliwy jest nieutrudniony transport pacjentów w obu kierunkach a zabiegi chirurgiczne wykonywane są we właściwych warunkach, minimalizujących możliwość powikłań.