Krew, która leczy stawy!

Terapia Irap

Osteochondritis dissecans (OCD)
Osteochondroza
(martwica chrzęstno-kostna)
Dysplazja biodrowa
Istota dysplazji oraz leczenie
Wywóz zwierząt za granicę
Zasady przemieszczania zwierząt po terytorium UE
Arrow
Arrow
Slider

Choroba przewlekła, wirusowa.

Białaczka leukemiczna (obecność we krwi nowotworowo zmienionych komórek układu krwiotwórczego) – około 5 % zachorowań.

Częściej (około 20% przypadków) zdarzają się inne nowotwory. Istotą choroby jest proliferacja pewnych grup komórek (mięsak limfatyczny, białaczka szpikowa) albo, odwrotnie, ich uszkodzenie (niedokrwistość, aplazja szpiku, immunosupresja).

Czytaj więcej: Białaczka kotów

Jest to ciężko przebiegająca choroba wirusowa z objawami jelitowymi i ogólnymi.

Występuje na całym świecie głównie u młodych nie szczepionych kotów. Wrażliwe kocięta w każdym wieku szczególnie ciężki przebieg występuję u zwierząt młodszych niż 14 tygodni. U młodych kotów nie szczepionych śmiertelność jest bardzo duża.

Czytaj więcej: Panleukopenia