wtorek, 2 maja 2017

Irap - Krew, która leczy stawy!

Terapia Irap - Orthokine®

 

irap orthogen

Choroby stawów są znanym ograniczeniem dla zwierząt i ich właścicieli. Zwłaszcza często diagnozowane jest zapalenie i zwyrodnienie stawów, które wiąże się ze znacznymi kosztami leczenia i koniecznością stosowania leków doustnych.

Zarówno w przypadkach chorób stawów przewlekłych jak i ostrych, leczeniem z wyboru jest stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych i kortykosteroidów. Te terapie są skuteczne, ale ich efekt nie jest długotrwały. Stosowanie długoterminowe tego typu leczenia może powodować poważne miejscowe i ogólne efekty uboczne. Jeśli zawodzi leczenie farmakologiczne, lub jego efekty są niesatysfakcjonujące, rozważane jest leczenie najbardziej inwazyjne - chirurgiczne.

Terapia Irap została opracowana i opisana przez niemieckich naukowców w wielu renomowanych publikacjach naukowych i stosowana jest od wielu lat zarówno u zwierząt jak i u ludzi - pod nazwą Orthokine®. Polega ona na podaniu pacjentowi mieszaniny autologicznych białek surowicy wytworzonych z jego własnej krwi. Dzięki tej metodzie przywrócony zostaje stan równowagi w miejscu zmienionym zapalnie, a proces zapalny i postępujące niszczenie tkanek zostają spowolnione lub powstrzymane, oraz to co najważniejsze – uzyskany zostaje długotrwały efekt przeciwbólowy!

Skuteczność terapii Irap - Orthokine®  oraz jej tolerancja przez organizm zostały sprawdzone klinicznie i potwierdzone naukowo w badaniach klinicznych.  Ta naturalnie biologiczna metoda leczenia stanowi osiągnięcie ortopedii molekularnej i opiera się na dokładnej obserwacji pacjentów, wieloletnich badaniach, wynikach testów przedklinicznych i badań klinicznych, doświadczeniach lekarzy i analizie międzynarodowej specjalistycznej literatury. Terapia stosowana jest w medycynie ludzkiej od 1998 roku w 488 licencjonowanych ośrodkach na terenie całego świata. W sumie wykonano już prawie 483 tysiące wstrzyknięć surowicy. 

Wykorzystanie terapeutyczne ACS (Autologicznie Kondycjonowanej Surowicy – Terapia Irap) w weterynarii zostało opracowane przez ORTHOGEN we współpracy z Dr. Thomasem Weinbergerem w 2001 roku.

W 2005 roku firma ORTHOGEN Veterinary GmbH wypuściła na rynek medycyny koni produkt i terapię pod nazwą Irap®. W tym samym roku, po licznych sukcesach leczenia koni sportowych, głównie w Emiratach Arabskich, jako modyfikacja strzykawki irap®50, pojawił się nowy system – irap®10. Mniejszy zestaw umożliwia łatwe stosowanie ACS w medycynie małych zwierząt.

Udowodniona skuteczność Terapii Irap® polega na zakłóceniu procesu powstawania zapalenia za pomocą cytokin i czynników wzrostu otrzymanych z krwi pacjenta. Jedną z najsilniejszych cytokin jest antagonista receptora interleukiny-1 (IL-1Ra). Odpowiednia dawka IL-1Ra konkurencyjnie hamuje interleukinę-1 (IL-1), która jest jednym z głównych mediatorów zapalenia i jest odpowiedzialna za degenerację chrząstki stawowej.

Interleukina-1 (IL-1) jest białkiem przekaźnikowym – substancją, która ostrzega komórki organizmu o urazie lub zakażeniu. Reakcją organizmu na uszkodzenie jest zapalenie. Stan zapalny trwający dłużej niż kilka dni przechodzi w stan przewlekły. Zadaniem białek przekaźnikowych, w tym antagonisty receptora interleukiny-1 (IL-1Ra) jest zahamowanie stanu zapalnego. U zwierzęcia, u którego nasila się proces zapalny związany z destrukcja stawów zaburza się równowaga (homeostaza) pomiędzy interleukiną-1 a antagonistą receptora interleukiny-1 na niekorzyść tego drugiego, co w efekcie powoduje nasilenie procesu zapalnego. 

Działanie Terapii Irap® Orthokine:

 • Przeciwbólowo
 • Przeciwzapalnie
 • Hamuje proces niszczenia chrząstek stawowych
 • Dzięki czynnikom wzrostu działa regenerująco na stawy, poprawia jakość mazi stawowej

 

Lekarze weterynarii z sukcesem stosują Terapię Irap® Orthokine w następujących przypadkach:

 • Zapalenie i/lub zwyrodnienie stawów (kwalifikuje się każdy staw w organizmie, szczególnie biodrowe, łokciowe, stawy kręgosłupa)
 • Dysplazja stawów biodrowych
 • Dysplazja stawów łokciowych
 • Zwyrodnienie kręgosłupa
 • Inkongruencja w stawie łokciowym
 • Leczenie pooperacyjne w przypadkach zabiegów chirurgicznych dotyczących stawów, jako terapia regeneracyjna i przeciwbólowa np. rekonstrukcja więzadła krzyżowego kolana, TTA,
 • Przewlekłe zapalenie stawów, często gdy kwas hialuronowy i/lub kortykosteroidy, oraz inne metody nie przynoszą satysfakcjonujących efektów
 • Ostre zapalenie stawów z wysiękiem stawowym
 • Uszkodzenia ścięgien (ostre/przewlekłe)
 • Zapalenie nerwów rdzeniowych, także przy zwyrodnieniu kręgosłupa

 

Etapy terapii Irap® Orthokine:  

 • Pobranie krwi z żyły pacjenta
 • Syntezowanie białek ochronnych podczas inkubacji krwi pacjenta w czasie siedmiu godzin
 • Wytworzenie „Autologiczniej Kondycjonowanej Surowicy” z krwi pacjenta, czyli surowicy z nowopowstałymi białkami ochronnymi
 • Wstrzyknięcie surowicy wyprodukowanej z krwi pacjenta w chory staw lub okolice zmienionego zapalnie nerwu

Terapia obejmuje 3-4 podania Autologiczniej Kondycjonowanej Surowicy w dotknięte procesem patologicznym miejsce. Wstrzyknięcia stosuje się w odstępach co 7-10 dni.

Początkowe efekty zwykle uzyskuje się po pierwszym podaniu, pełen efekt kliniczny, przeciwbólowy Terapii Irap Orthokine®  rozwija się ok. 2-3 tyg. po ostatnim podaniu i utrzymuje się od 2-4 lat. Odnotowano pacjentów u których nie było potrzeby powtarzania terapii (efekt utrzymuje się ponad 8 lat).

 

W Polsce terapia jest dostępna wyłącznie w wybranych, szkolonych, licencjonowanych ośrodkach, po skontrolowaniu poziomu możliwości i umiejętności diagnostycznych, oraz terapeutycznych, poświadczając odpowiednim certyfikatem.

 

Nasza lecznica uzyskała certyfikat, uprawniający do stosowania Terapii Irap Orthokine® w styczniu 2014 roku.

Zapraszamy na wizytę, aby dowiedzieć się więcej o leczeniu z wykorzystaniem terapii Irap - Orthokine®

 

Certyfikat Irap

 

Poniżej prezentujemy Państwu film ukazujący proces w naszej placówce pobrania materiału, przygotowania leczniczej surowicy, oraz podania surowicy w miejsce zwyrodnienia. Zachęcamy do obejrzenia relacji.

 

Badania: opis skrócony, wnioski – Irap Orthokine®

 

1.Kliniczne, biochemiczne i histologiczne skutki śródstawowego podania autologicznej kondycjonowanej surowicy u koni z eksperymentalnie wywołaną chorobą zwyrodnieniową stawów.

(David D. Frisbie, DVM, PhD; Christopher E. Kawcak, DVM, PhD; Natasha M. Werpy, DVM; Richard D. Park, DVM, PhD; C. Wayne McIlwraith, BVSc, PhD)

Cel:

Ocena kliniczna, biochemiczna i histologiczna wpływu śródstawowego podania autologicznej kondycjonowanej surowicy (ACS) w leczeniu eksperymentalnie wywołanej choroby zwyrodnieniowej stawów u koni.

Zwierzęta:

16 koni.

Procedura:

Choroba zwyrodnieniowa stawów została wywołana artroskopowo w stawie nadgarstka u wszystkich koni.

Pierwszej grupie 8 koni podawano placebo, zaś drugą grupę 8 koni leczono ACS (terapia Irap Orthokine). Koniom aplikowano odpowiednio 6ml roztworu PBS i 6ml ACS w zaatakowany osteoartrozą staw w następujących dniach: 14, 21, 28 i 35. Kontrola badania dokonywana była co dwa tygodnie i obejmowała kliniczną ocenę stanu kulawizny oraz analizę płynu stawowego. Całościowe badanie patologiczne i histologiczne chrząstki oraz fragmentów błony maziowej miało miejsce podczas sekcji.

Wyniki:

Nie zaobserwowano żadnych zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem. U koni, które otrzymywały ACS, odnotowano znaczącą kliniczną poprawę stanu kulawizny, w przeciwieństwie do koni otrzymujących placebo. Wśród stawów zaatakowanych osteoartretyzmem, leczenie ACS istotnie zmniejszyło rozrost błony maziowej w porównaniu ze stawami, na które działano placebo. Ponadto u koni, którym podawano ACS obserwowano mniej uszkodzeń w postaci chondromalacji chrząstki (less gross cartilage fibrillation) i krwawień z błony maziowej (synovial membrane hemorrhage). Stężenie antagonisty receptora interleukiny 1 w płynie stawowym (szacowane przy pomocy mysiego przeciwciała antagonisty receptora antyinterleukiny-1) wzrosło po leczeniu ACS.

Wnioski i znaczenie kliniczne:

Wyniki przeprowadzonego badania wykazały, że nastąpiła znaczna poprawa kliniczna i histologiczna w chorobie zwyrodnieniowej stawów u koni leczonych ACS w porównaniu z grupą, której podawano placebo.

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że dalsze kontrolowane testy kliniczne mające na celu ocenę tej metody leczenia są jak najbardziej zasadne, zaś badanie mechanizmów działania ACS powinno być prowadzone równolegle.

 

2.Leczenie stanów zapalnych stawów kolanowych Osteoarthritis Cartilage 2009 (Baltzer AW, et al. Osteoarthritis Cartilage. 2008; 17: 152-60)

W ramach dwuletniego, randomizowanego badania z podwójną ślepą próbą wykazano wyższą skuteczność terapii Orthokine® (wstrzyknięcie dostawowe) w porównaniu z kwasem hialuronowym i placebo. ACS, kwas hialuronowy (HA) i placebo zastosowano u łącznie 376 mężczyzn i kobiet (w wieku od 30 do 85 lat).

Instrumenty pomiarowe: VAS, WOMAC, SF-8.

Po sześciu miesiącach osoby poddane terapii Orthokine® oceniły swój stan we wszystkich docelowych kryteriach znacznie lepiej niż grupy porównawcze. Podobne wyniki uzyskano po kolejnych 18 miesiącach obserwacji. Tak więc efekt leczniczy utrzymywał się przez 2 lata po zakończeniu serii wstrzyknięć. U 67% pacjentów leczonych Orthokine® w 6 miesiącu leczenia zaobserwowano zmniejszenie nasilenia bólu w skali VAS o ponad 50%, a także trwałą poprawę zdolności do ruchu. Także liczba pacjentów, którzy w trakcie badań musieli poddać się innemu leczeniu (ponowna seria zastrzyków, akupunktura, artroskopia etc.) z powodu nowych lub ponownie występujących dolegliwości, w grupie Orthokine® była najniższa.

 

3.Leczenie bólów kręgosłupa lędźwiowego Spine 2007 (Becker C et al. Spine. 2007 sierpień 1;32(17):1803-8.)

Prospektywne, randomizowane badanie metodą podwójnej ślepej próby u pacjentów z lędźwiową radikulopatią wykazało, że terapia Orthokine® stosowana zewnątrzoponowo okołonerwowo (ang. epidural perineural injection with a double-needle technique), krótkoterminowo była równie skuteczna, a długoterminowo wykazywała tendencję do wyższej skuteczności w porównaniu z serią zastrzyków z triamcynolonu (5mg lub 10mg). Iniekcje terapii Orthokine® od tygodnia dwunastego do końcowej oceny w tygodniu 22 wykazały wyższą skuteczność w skali VAS w porównaniu do obydwu grup, gdzie podawano triamcynolon. Terapia Orthokine® jest nową alternatywą w leczeniu bólów kręgosłupa odcinka lędźwiowego.

 

Podsumowanie:
Badania kontrolowane wykazują, że biologiczna terapia Irap - Orthokine® jest skuteczną, o wysokim profilu bezpieczeństwa alternatywą dla aktualnie istniejących terapii. W żadnym z badań nie doszło do zakażeń lub wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych.