Leczenie profilaktyczne

Leczenie profilaktyczne


Profilaktyka w naszej lecznicy to działania i środki podejmowane w celu utrzymania optymalnego zdrowia zwierząt poprzez edukację właścicieli, wprowadzenie zdrowych nawyków, zapobieganie chorobom przez kontrolę czynników mogących je wywołać (np. szczepienia, odrobaczanie), zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez wczesne wykrywanie jej symptomów oraz wdrożenie właściwego leczenia.