Mikroczipy i paszporty

Mikroczipy i paszporty

  • w naszej Lecznicy macie Państwo możliwość oznaczenia zwierzęcia elektronicznym mikroczipem, co ułatwia identyfikację zwierzęcia w przypadku zagubienia, a jest niezbędne do przekroczenia granicy do krajów UE i krajów trzecich
  • wystawianie paszportów - posiadamy także uprawnienia do wystawiania paszportów dla zwierząt celem umożliwienia przekroczenia granic RP